Toimintasuunnitelma 2021

5.12.2020


Vuosi on lopuillaan ja joulupukkia odotamme. Uusi vuosi lisää menlle haasteita.

HYVINKÄÄN AUTOALANTYÖNTEKIJÄT ry.

AKT:n osasto 042

www.akt.fi/ammattiosastot tai

www.akt042.ammattiosasto.net

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021

YLEISTÄ: Osastomme toiminta perustuu järjestäytymiseen ja

jäsenhankintaa painottavaan toimintaan AKT:n

työehtosopimukseen kuuluvilla aloilla. Jäsentemme edunvalvonta

ja työehtosopimusten noudattaminen sekä luottamusmiesten ja

työsuojeluvaltuutettujen tukeminen on tärkeimpiä tehtäviä.

Osaston toimihenkilöiltä ja aluetoimitsijoilta saa apua

kaikenlaisissa ongelmatilanteissa. Osastomme on panostettava

toiminnassaan jäsenhankintaan - erityisesti nuorten - sekä

nykyisten jäsenten aktivoimiseen, saadaksemme toimijoita lisää

järjestötoimintaan. Yhteistyömme SAK:n paikallisjärjestön

kanssa jatkuu samoin kuin aikaisempina vuosina.

KOULUTUSTOIMINTA:

Luottamusmiesten/työsuojeluvaltuutettujen ja jäsenten

koulutukseen osallistumme maksamalla kulut. Toivomme

suurempaa osanottoa koulutuksiin, joita tulee järjestämään

Uudenmaan osastot huomioiden turvalliset olosuhteet terveyden

kannalta. Tavoitteena on saada osallistujia enemmän mukaan

koulutuksiin ja kokouksiin.

KILPAILUTOIMINTA: AKT:n kesä- ja talvipäivät kuuluvat

osana vuotuiseen kilpailutoimintaan. AKT:n kesäpäiviä vietetään

joka toinen vuosi ja seuraavat ovat vuonna 2022. Talvipäiviä

vietetään 13.3.2021 – 13.3.2021 Jyväskylässä ja lisätietoja tulee

lähempänä ajankohtaa liiton verkkosivuilla, sosiaalisenmedian

kanavissa ja AKT:n lehdessä (Viimeisen AKT:n päivitysten

nojalla talvipäivät on PERUTTU)

VIRKISTYSTOIMINTA: AKT:n lomapaikat ovat jäsenten

vuokrattavissa. Hakeminen tapahtuu liiton sivuilta tai

vapaaehtoisella hakemuksella, joka toimitetaan Maarit Lehdolle.

Lisätietoja puheenjohtajalta. Matkakuluista voi hakea tukea

osastolta. Yritetään järjestää pääsiäismatkaa/pientä

virkistystoimintaa

YHTEISTOIMINTAVALIOKUNTA: Vuonna 2021 jatkamme

yhteistyötä Uudenmaan muiden osastojen kanssa aikaisempien

vuosien tapaan. Osallistumme Uudenmaan osastojen yhteisiin

koulutuksiin ja kokouksiin sekä yhteiseen pikkujouluun.

Toivottavasti mahdollisimman moni edustaa osastoa hauskassa

illanvietossa.

YHTEENVETO: Edunvalvonta, jäsenhankinta sekä nuorten

saaminen toimintaan ovat tulevan vuoden tärkeimpiä tehtäviä.

Osallistumista kokouksiin ja koulutuksiin on saatava nousemaan

nykyisestä. Mihinkään virkaan ketään ei valita vastentahtoisesti.

Toiminta on vapaaehtoista. Tietoa ei ole koskaan liikaa tarjolla.

Osallistuminen vaatii ainoastaan pientä viitseliäisyyttä meiltä

kaikilta.

 

Toiminkunta